Understanding Database Testing, Benefits, Techniques [+4 Tools]

Een database is een cruciaal onderdeel van een applicatie/systeem. Het ophalen en verwerken van gegevens uit een database magazine nooit in het gedrang komen, omdat dit weerspiegelt hoe gemakkelijk het is om transacties te verwerken.

Alle web sites/applicaties die dynamische information aanbieden hebben een database of een API nodig. Als u bijvoorbeeld een e-commerceplatform heeft waar gebruikers on-line bestellingen verwerken, heeft u een database nodig om de product- en gebruikersgegevens op te slaan.

Wat is databasetesten?

Wat-is-database-testen

Databasetesten is het proces waarbij de juistheid en volledigheid van een database wordt geverifieerd. Er worden verschillende benaderingen gebruikt om een ​​database te testen, en deze kunnen volledig geautomatiseerd, handmatig of een combinatie van beide zijn.

Databasetesten omvatten het testen van de gegevensintegriteit, het databaseschema, de gegevensmanipulatie en de databaseconsistentie. Dergelijke exams kunnen ook controleren of de betreffende database compatibel is met de bestaande {hardware} of systemen van de beoogde gebruikers.

Het testen van databases kan worden uitgevoerd door kwaliteitsfunctionarissen of testingenieurs die gespecialiseerd zijn in databases. Dergelijke personen moeten over sterke databasevaardigheden beschikken of weten hoe ze verschillende instruments moeten gebruiken en de resultaten moeten interpreteren.

Voordelen van databasetesten

 • Controleert of de app-database voldoet aan de functionele eisen: Wanneer ontwikkelaars een database ontwerpen, hebben ze bepaalde functionele doelen waaraan ze willen voldoen. Bij het testen van databases wordt gecontroleerd of deze doelen zijn bereikt.
 • Helpt gegevensverlies te voorkomen: Een typische database kan heel veel informatie opslaan, van bestellingen tot persoonlijke gegevens. Een grondige databasetest kan vaststellen of fouten in de database gegevensverlies kunnen veroorzaken.
 • Zorg voor de beveiliging van de database: Systemen en on-line applicaties lopen het risico gehackt te worden. Het testen van databases helpt bij het identificeren van enkele kwetsbaarheden die hackers kunnen gebruiken en deze te patchen voordat aanvallen plaatsvinden.
 • Helpt de prestaties van de applicatie/systeem te verbeteren: Een goede database moet informatie snel kunnen ophalen en verwerken. Het testen van de database kan helpen bij het identificeren van enkele knelpunten die de prestaties van het systeem vertragen.

Soorten databasetests

Soorten databasetests
 • Functioneel testen: Met deze check wordt geverifieerd of het systeem voldoet aan de functionele eisen. Kunnen gebruikers hiermee bijvoorbeeld gegevens in de database maken, lezen, bijwerken en verwijderen?
 • Prestatietesten: Dit testtype controleert hoe de database reageert op verschillende acties. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld om gegevens op te halen wanneer een gebruiker een formulier verzendt? Het controleert ook de schaalbaarheid van de database.
 • Knowledge-integriteit: Een ideale database moet vooraf gedefinieerde principes, relaties en beperkingen hebben. Knowledge-integriteitstesten controleren of de information aan dergelijke principes voldoen.
 • Geldigheid van gegevens: Met deze check wordt gecontroleerd of de gegevens in de DB geldig zijn.
 • Beveiligingstesten: Bij dit kind databasetest wordt gecontroleerd op eventuele kwetsbaarheden die de veiligheid van het systeem in gevaar kunnen brengen. Sommige instruments kunnen zelfs manieren aanbevelen om deze kwetsbaarheden op te lossen.

Let op: Er bestaan ​​meer soorten databasetests, afhankelijk van het kind opgeslagen informatie en de organisatie.

Praktische voorbeelden van databasetesten

We nemen een praktisch voorbeeld van een e-commerce winkel waarmee mensen on-line kunnen winkelen. In de database kun je het volgende testen;

 • U kunt automatische exams maken die controleren of nieuwe gebruikers nieuwe accounts kunnen aanmaken en of hun gegevens aan de database worden toegevoegd.
 • U kunt exams uitvoeren die transacties, kortingsbonnen en kortingen verifiëren. Zo moet bijvoorbeeld een volledige transactie in de database worden vastgelegd. Als er kortingsbonnen bestaan, moet het toevoegen ervan in de database worden weergegeven en moeten de prijzen dienovereenkomstig worden bijgewerkt.
 • Check de prestaties van de database. Als we bijvoorbeeld veel gebruikers tegelijkertijd op de web site hebben, moet u testen of de database de belasting aankan.

Soorten gegevens die u moet testen

Soorten gegevens die u moet testen

Mogelijk weet u niet waar u moet beginnen als u een database krijgt en de opdracht krijgt deze te testen. Dit zijn de aandachtspunten bij het testen van databases;

#1. Gegevens in kaart brengen

Softwareapplicaties/systemen zijn zo ontworpen dat gegevens van de front-end (UI) naar de back-end (database) reizen en omgekeerd. Bij het testen van gegevenstoewijzing wordt gecontroleerd of de UI-formulieren constant in kaart zijn gebracht met de databasetabellen.

Met een typisch formulier kunnen gebruikers CRUD-bewerkingen (Create, Retrieve, Replace en Delete) uitvoeren. Deze check controleert ook of acties op de frontend aanleiding geven tot een CRUD-bewerking op de backend (database). Als een nieuwe gebruiker bijvoorbeeld een account aanmaakt en een formulier indient, moeten die gegevens worden toegevoegd (actie maken) aan de database.

#2. ZURE eigenschappen

U kunt testen of een transactie voldoet aan de ACID-eigenschappen (atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid). Dit is hoe ACID-eigenschappen werken;

 • Atomiciteit: Een atomair systeem moet alle transacties voltooien, of helemaal geen.
 • Constant: De check moet ervoor zorgen dat de standing van de database altijd geldig is. Het moet er ook voor zorgen dat aan alle beperkingen wordt voldaan.
 • Isolatie: Elke testtransactie moet onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Een dergelijke aanpak zorgt ervoor dat geen enkele transactie een andere transactie beïnvloedt.
 • Duurzaamheid: Er magazine geen gegevensverlies optreden zodra een transactie is uitgevoerd.

#3. Knowledge-integriteit

Gegevensintegriteit zorgt ervoor dat het systeem dezelfde gegevens gebruikt om verschillende transacties uit te voeren. Een systeem moet altijd de nieuwste dataset tonen/weerspiegelen. Een goede check moet controleren of alle triggers aanwezig zijn en in staat zijn om gegevensrecords bij te werken. De check moet ook controleren of de gedupliceerde databases synchroon zijn met de originelen.

#4. Bedrijfsregels/principes

Databases moeten ontwikkelaars in staat stellen bedrijfslogica te implementeren. Sommige functies die u kunt gebruiken om te testen of de database gesynchroniseerd is met de bedrijfsprincipes zijn opgeslagen procedures, triggers en relationele beperkingen.

Hoe wordt het testen van databases uitgevoerd?

Hoe is het databasetesten gedaan?

Zoals gezegd kunt u uw database handmatig testen, automatisch testen inschakelen of beide benaderingen combineren. Ongeacht de aanpak die u kiest, dit zijn de stappen die u waarschijnlijk zult volgen;

 • Behoefteanalyse: Het testteam/de ingenieurs analyseren de databasestructuur om de prestatie-eisen, gegevensrelaties en het gegevensschema te bepalen. Deze analyse helpt hen de testscope te definiëren en de testomgeving en testdoelstellingen te bepalen.
 • Stel de testomgeving in: U kunt een testomgeving gebruiken die lijkt op uw productieomgeving. Als alternatief kunt u een afzonderlijk database-exemplaar maken, zodat de exams in een geïsoleerde omgeving worden uitgevoerd.
 • Voorbereiding van testgegevens: De check is ontworpen om verschillende state of affairs’s te dekken, zoals foutomstandigheden, grensgevallen en normale gevallen. In deze fase worden ook geschikte datasets geselecteerd die reële state of affairs’s weerspiegelen.
 • Testuitvoering: Het testteam voert de exams handmatig uit of stelt de scripts in voor automatische exams. De aard van het testen zal afhangen van de einddoelen.
 • Resultaten controleren en valideren: De testingenieurs controleren of de exams verlopen zoals verwacht. Ze kunnen de exams ook verfijnen op foundation van de verzamelde gegevens.
 • Testrapportage: In de laatste stap presenteren de ingenieurs hun bevindingen. De rapporten kunnen eenvoudig zijn, zoals ja of nee antwoorden, of gedetailleerde rapporten die laten zien waar fouten optreden en waardoor deze worden veroorzaakt.

Belang van databasetesttool

U kunt een databasetesttool gebruiken om de functionaliteit en integriteit van uw database te testen. Dit zijn de redenen waarom u een device voor het testen van databases zou kunnen overwegen;

 • Tijd besparen: Je hoeft geen exams helemaal opnieuw te schrijven. Integreer de databasetesttool met uw database en start direct met testen.
 • Profiteer van geavanceerde testmogelijkheden: Sommige DB-testtools hebben geavanceerde functies waarmee u uw database eenvoudig grondig kunt testen. Sommige testniveaus die u bereikt met het gebruik van deze instruments kunnen niet worden bereikt through handmatige exams.
 • Geniet van een brede dekking: De meeste DB-testtools zijn ontworpen om verschillende databases te testen. Mogelijk vindt u een device die zowel SQL- als NoSQL-databases check.

Sommige van deze instruments voor het testen van databases zijn free of charge, terwijl andere betaald moeten worden. Bekijk recensies van enkele van de beste die u vandaag kunt gebruiken;

Beste instruments voor het testen van databases

#1. HamerDB

HammerDB is benchmark- en laadtestsoftware die met de meeste databases werkt. U kunt het gebruiken met Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, IBM Db2, PostgreSQL en MariaDB.

 • Multi platform: U kunt HammerDB gebruiken op Linux- en Home windows-besturingssystemen.
 • Open supply: Alle broncode van HammerDB is open supply en beschikbaar op GitHub.
 • HammerDB als webservice: U kunt HammerDB gebruiken als CLI, GUI of webservice. Met de webserviceoptie kunnen gebruikers de device aansturen als een consumer van het REST-type met een HTTP-interface die uitvoer van de CLI aanroept en ophaalt.
 • Ondersteunt stap-workloads: Met deze geavanceerde functie kunt u de belasting van uw database in de loop van de tijd automatisch variëren. Deze aanpak is sterk gericht op het monitoren van het vermogen van de database om met variaties in de vraag om te gaan.
 • Docker-ondersteuning: HammerDB ondersteunt snelle implementatie en testen van databases op Docker. Deze testaanpak maakt gebruik van een Docker-installatiekopie.

#2. DBFit

DBFit

DbFit is een databasetestframework dat is ontworpen voor testgestuurde ontwikkeling. U kunt het automatiseren op elke CLI-buildtool of een Java IDE.

Belangrijkste kenmerken

 • Open supply en free of charge: Alle broncode van DbFit is open-source en free of charge beschikbaar op GitHub.
 • Een full oplossing: Met DbFit kunt u al uw exams vanuit de browser schrijven, uitvoeren en beheren.
 • Leesbare testen: Het is gemakkelijk om de exams op DbFit te lezen omdat ze in tabellen zijn geschreven (de meeste instruments hebben exams in xUnit-stijl.
 • Ondersteunt grote databases: U kunt DbFit gebruiken met grote databases zoals HSQLDB, SQL Server, Oracle, Derby, MySQL en PostgreSQL.
 • Een solide raamwerk: Het is gebouwd op FitNesse, een volwassen raamwerk met een grote aanhang.
 • Encryptie van databasewachtwoord: U hoeft uw wachtwoorden niet langer in platte tekst op te slaan, omdat u met DbFit ze kunt coderen met een cryptografische sleutel.

#3. tSQLt

tSQLt

tSQLt is een unit-testtool voor SQL Server. Deze open-sourcetool check verschillende delen van uw databasecode om er zeker van te zijn dat ze naar verwachting werken. U kunt deze device ook gebruiken met T-SQL.

Belangrijkste kenmerken

 • Voert de check automatisch uit binnen transacties: Deze aanpak vermindert de opruimwerkzaamheden omdat alle exams onafhankelijk blijven.
 • U kunt uitvoer genereren in XML of platte tekst: tSQLt is compatibel met verschillende instruments voor proceed ontwikkeling. Zo kunt u de ideale output selecteren, afhankelijk van de device waarmee u wilt integreren.
 • U kunt tabellen en weergaven namaken: Deze aanpak isoleert de code die u wilt testen en verkort de responstijd.
 • Ondersteunt testgroepering: U kunt uw exams binnen een schema groeperen, waardoor u binnen deze groepen eenvoudig algemene set-upmethoden kunt gebruiken.

#4. DBEenheid

DbUnit is een JUnit-extensie die is ontworpen om databasegestuurde projecten te testen. Deze device plaatst uw DB in bekende testruns tussen exams, waardoor ongelukken worden vermeden waarbij een probleem met één testcase de hele database kan beschadigen.

Belangrijkste kenmerken

 • Makkelijk te gebruiken: DbUnit wordt geleverd met uitgebreide documentatie die u kunt volgen om uw database te testen.
 • Ondersteunt gegevensverificatie: U kunt de public class Assertion-methode gebruiken om na te gaan of twee datasets of tabellen dezelfde gegevens bevatten.
 • Ondersteunt aangepaste TestCase: Met DbUnit kunt u de standaard JUnit setUp()-methode overschrijven. Vervolgens kunt u een aangepaste bewerking voor uw database instellen.

Conclusie

Wij denken dat u nu het testen van databases begrijpt, evenals de benaderingen en hulpmiddelen die u kunt gebruiken. Testen is geen eenmalig proces, maar u moet er altijd voor zorgen dat u dit uitvoert wanneer u nieuwe inhoud aan uw database toevoegt. De testtechniek zal afhangen van uw einddoelen en de aard van de database.

Bekijk ons ​​artikel over database-sharding.

Rate this post
Leave a Comment